Digitalisering av det marina eko systemet.

MarinMetric är en del av NMSS/Sjöassistans. Här samlar vi vår olika tekniska projekt som alla på något sätt syftar till att digitalisera det marina ekosystemet. Vi jobbar direkt med partner, försäkringsbolag, båtägare och alla andra parter som på olika sätt är del i det ekosystem som levererar tjänster till det marina näringslivet.

Kortfattat innebär detta:

  • Stöld och geolocation, dvs olika tillverkare av sensorer som har till syfta att larma vid olika tillfällen
  • Digitalisering av larm eller åtgärdsprocesser direkt till både båtägare, försäkringsbolag och andra myndigheter
  • Framtagande av ärendesystem som skapar digital transparens och automatik mellan de berörda parter när det uppstår skada på en båt eller liknande
  • Digitala lösningar för att säkerställa rätt åtgärd när sensorer rapporterar fel.

Den moderna båten kommer idag med flertalet sensor som på olika sätt övervakar och assisterar både besättning men även passagerare. Motorerna har sedan flera år tillbaka fått mer och mer digitala instrument. Övervakning av båtar, marinor och i förlängningen direkta kopplingar till försäkringsbolagen kommer i allt större utsträckning ske i digitala processer. Jämför gärna med bilindustrin och vad som idag sker vid en skada där appar, skadeanmälan, koppling till verkstad etc. helt sker digitalt. Det går snabbt, det blir effektivt för både båtägare, varv och försäkringsbolag. I dessa integrationer, system och processer jobbar vi på MarineMetric.

Larm på position och batteristatus i samma enhet.

Våra tjänster

Vi jobbar direkt med försäkringsbolag, IoT bolag, larm och assistansbolag inom den marina sektorn.

Riktig data som stöd för beslut

Genom att samla in, sammanställa och korrelera data från flera olika källor kan vi skapa tydliga och dynamiska dashboards för specifika ändamål. Vi samlar data från alla tänkbara källor såsom officiella databaser (såsom historiskt väder mm), Sjöfarsverket, Sjöräddningen, IP baserade telefonväxlar för samtalsstatistik, ärendesystem mm mm. Allt sammanförs i s.k dashboards som vi gör dynamiska och direkt klickbara. Vi skapar även index så att våra kunder enkelt kan jämföra sina specifika data med övriga.

Exempel på Assistans statistik.
Genom att använda kartor och andra tydliga visualiseringar så kan data bli förståligt och därmed värdefullt för flera personer inom er organisation.

Gallery

Marin digitalisering är bra för miljön!

En väl fungerade infrastruktur som undviker onödiga båttransporter, möjliggör samordning, säkerställer att rätt resurs sätts in på rätt uppgift skapar tillsammans mindre miljöpåverkan.